"To steal ideas from one person is plagiarism, to "steal" ideas from many is research."

-Anon-/==-==\


American Mythology-=*=- Aesop's Fables-=*=- Arthurian Mythology-=*=- Australian Mythology-=*=- Aztec Mythology-=*=- Celtic Mythology-=*=- Chinese Mythology-=*=- Christian Mythology-=*=- Egyptian Mythology-=*=- Etruscan Mythology-=*=- Finnish Mythology-=*=- Folklore Mythology-=*=- Greek and Roman Mythology-=*=- Haitian Mythology-=*=- Hindu Mythology-=*=- Hittite Mythology-=*=- Incan Mythology-=*=- Japanese Mythology-=*=- Korean Mythology-=*=- Latvian Mythology-=*=- Mayan Mythology-=*=- Mesopotamian Mythology-=*=- Native American Mythology-=*=- Norse Mythology-=*=- Persian Mythology-=*=- Polynesian Mythology-=*=- The Zodiac


--
Mythos
--

\==-==/
A

Aizen Myoo
Ajari Joan
Aji-Shiki
Aji-Suki-Taka-Hi-Kone
Am-No-Tanabata-Hime
Ama-No-Minaka-Nushi
Amanohashidate
Ama-Tsu-Mara
Amaterasu
Amatsu Mikaboshi
Amatsukami
Ame-No-Kagase-Wo
Ame-No-Mi-Kumari
Ame-No-Oshido-Mimi
Ame-No-Toko-Tachi
Ame-No-Wakahiko
Amida
Anan
Anshitsu
Ashuku Nyorai
Assembly of the Gods
Awabi

B

Bakemono
Baku
Benkei
Benten
Bimbogami
Bimbomushi
Binzuru Sonja
Bishamon
Bosatsu
Butsu
Butsudan
Butsudo

C

Carp
Centipede
Chien shin
Chimata-no-kami
Chujo Hime

D

Daibosatsu
Daikoku
Dainichi
Dainichi Nyorai
Dosojin
Dozoku shin
E

Ebisu
Ekibiogami
Emma-o

F

The Firefly
Fudo
Fudo Myoo
Fujin
Fuku Nyorai
Fukurokuju
Funadama
Futsu-Nushi-no-Kami

G

Gaki
Gakido
Gama
Gama-Sennin
Gekka-o
Goshintai
Gongen
Gozu Tenno

H

Hachiman
Haniyasu Hiko
Haniyasu Hime
Hasu-Ko
Haya-Ji
Hidari
Hidesato
Hikohohodemi
Hinokagutsuchi
Hiruko
Hisa-Me
Hoderi
Hoji
Hoori
Hoori
Hosho Nyorai
Hoso-no-Kami
Hotei
Hotoke
Hototogisu

I

Idaten
Izumo
Iha-Naga
Ika-Zuchi-no-Kami
Iki-Ryo
Inari
Isora
Issunboshi
Ittan-momen
Izanagi
Izanami

J

Japanese Ghosts and Demons
Japanese Myth & Historical Figures
Jigami
Jikininki
Jikogu
Jikoku
Jimmu Tenno
Jingo
Jinushigami
Jizo
Juichimen
Jurojin

K

Kagutsuchi
Kaguya Hime
Kamadogami
Kamaitachi
Kami
Kamikaze
Kami-Musubi
Kamidana
Kaminari
Kanayama Hiko
Kanayama Hime
Kappa
Kawa-no-Kami
Kayanuhime no Kami
Kaze-no-Kami
Kenro-Ji-Jin
Kiji
Kijo
Kiku
Kintaro
Kirin
Kishi-Bojin
Kishijoten
Kishimo-jin
Kitsune-Tsuki
Kiyo
Ko no Hana
Kodomo no Inari
Kojiki
Kojin
Kokutai Shinto
Komoku
Kompera
Konaki Jiji
Kongo
Kongo-Kai
Koshin
Koya no Myoin
Koya-Shonin
Kukunochi no-Kami
Kumo
Kuni-Toko-tachi
Kunitsu-Kami
Kura-Okami
Kuruma

L

Legend of Anchin and Kiyohime

M

Marishaten
Mawaya-no-kami
Minamoto Yoshitsune
Miro
The Mirror of Matsuyama
Misogi-Kyo
Miyazu Hime
Mizuhame-no-Mikoto
Mochi
Momotaro
Monju Bosatsu
Mountain Man
Mountain Woman
Mujinto
Musubi-no-Kami

N

Nai-no-Kami
Naka-Yama-Tsu-Mi
Nakatsu Hime
Nakisawame
Nikko Bosatsu
Nikobo
Ninigi-no-mikoto
Ninyo
Nioo
Nominosukune
Nurikabe
Nyorai

O

O-Ana-Mochi
Oanomochi
Ogetsu no Hime Oho-Kuninushi
Oho-Yama
Ohonamochi
Okuni-Nushi
Omitsunu
Onamuji
Oni
Otohime
Owatatsumi
Oya-Shima-Guni
Oyamatsumi

P

Q

R

Raicho
Raiden
Raijin
Raiju
Raiko
Raitaro
Rakan
Reiko
The Robe of Feathers
Ryo-Wo
Ryugu
Ryujin

S

Sae-no-Kami
Sambo-kojin
Samebito
Sengen
Sennin
Shaka
Shi Tenno
Shi-Ryo
Shichi Fukujin
Shiko-Me
Shinda
Shine-Tsu-Hiko
Shinto
The Shinto Kami of Japan
Shitatera Hime
Shiti Dama
Shoden
Shodo Shonin
Shojo
Shoki
Shotoku
The Snow Bride
Soku-no-Kumi
Suijin
Suitengu
Sukuna-Biko
Susanoo

T

Taishaku
Takamagahara
Takami-Musubi
Takara-Bune
Takemikadzuchi
Takitsu Hiko
Tamon
tanuki
Tatsuta Hime
Ten
Tengu
Tenjin
Tennin
Tenshi
Tokoyo-no-Kuni
Tokutaro-San
Toyo-Uke-Bime
Toyouke Omikami
Tsuki-Yumi
Tsuyu

U

Uba
Uga-Jin
Uga no Mitama
Ujigami
Ukemochi
Uwibami
Uzume

V

W

Wakahiru-me
Wata-tsu-mi

The White Butterfly
Willow Wife

X

Y

Yabune
Yakushi Nyorai
Yama-no-kami
Yama-Uba
Yamato
Yamato Take
Yasha
Yeta
Yo
Yofune-Nushi
Yomi
Yomi-no-kuni
Yorimasa
Yosei
Yosho
Yuki Onna

Z

Zocho

back to
Mythos

Log in or register to write something here or to contact authors.