This is a version of the Lord's Prayer in Romanian.


Tatăl nostru


Tatăl nostru care(le) ești în ceruri,
sfințească-se numele Tău,
vie împărăția Ta.
Facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ.
Și ne iartă nouă greșelile noastre
precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne izbăvește de cel Rău.
[Căci a Ta este Împărăția și Puterea și Slava
în vecii vecilor.]
Amin.