A Welsh name for girls. It is pronounced like "Muh-VAN-way". The anglicised form is Arabella. It is also a famously sad eponymous traditional Welsh song. The song is traditionally sung by men, and may be heard sung by Welsh choirs, sometimes at Welsh rugby games.

1. Paham mae dicter, O Myfanwy,
Yn llenwi'th lygaid duon ddi?
A'th ruddiau tirion, O Myfanwy,
Heb wrido wrth fy ngweled i?
Pa le mae'r wen oedd ar dy wefus
Fu'n cynnau 'nghariad ffyddlon ffol?
Pa le mae sain dy eiriau melys,
Fu'n denu'n nghalon ar dy √ôl?

2. Pa beth a wneuthym, O Myfanwy,
I haeddu gwg dy ddwyrudd hardd?
Ai chwarae oeddit, O Myfanwy
A thanau euraidd serch dy fardd?
Wyt eiddo im drwy gywir amod
Ai gormod cadw'th air i mi?
Ni cheisiaf fyth mo'th law, Myfanwy,
Heb gael dy galon gyda hi.

3. Myfanwy boed yr holl o'th fywyd
Dan heulwen disglair canol dydd.
A boed i rosyn gwridog ienctid
I ddawnsio ganmlwydd ar dy rudd.
Aug hofiar oll o'th add ewidion
A wnest i rywun, 'ngeneth ddel,
A rho dy law, Myfanwy dirion
I ddim ond dweud y gair "Ffarwel".

It is a breakup song. Verses 1 and 2 are of a man questioning, as to why Myfanwy is so angry with him, and what did he do wrong. Verse 3 is about the reluctant goodbye.

Sources
http://www.gwladrugby.com/clubhouse/songs/myfanwy.htm

Log in or register to write something here or to contact authors.