Swedish translation of the traditional German hymn Es ist ein Ros entsprungen by Tekla Knös (1867). I'm aware that the Swedish in this translation is a little old fashioned. On the Sunday after Christmas, I sang this hymn in a more modern translation, as found in Den Svenska Psalmboken, in the church at the little Norrland town of Älvsbyn. That translation is still covered by copyright. Also, distractingly, the tune used in Sweden differs slightly from the English/German arrangement. (In English, the hymn is translated as Lo, How a Rose E'er Blooming, but the usual English hymn to this (approximate) tune is A Great and Mighty Wonder.)

Det är en ros utsprungen
Av Jesse rot och stam.
Av fädren ren besjungen,
Den står i tiden fram,
En blomma skär och blid,
Mitt i den kalla vinter,
I midnatts mörka tid.

Om denna ros allena
Ljöd förr Jesaje ord,
Att född av jungfrun rena
Han frälsa skall vår jord.
Av Herrens nåd och makt
Oss detta under skedde,
Som oss profeten sagt.

Den späda rosen fina,
Som doftar salighet,
I mörkret månde skina,
Besegra dunkelhet.
Sann Gud och mänska sann,
Oss arma mänskor frälsa
Från synd och död han kan.

O Jesu, dem som klaga
I denna jämrens dal
Nu med din hjälp ledsaga
Till Faderns fröjdesal.
Ja, i din Faders hus
Låt oss dig evigt lova
I salighet och ljus.

Everything Hymnal

Log in or register to write something here or to contact authors.