These were mailed to me by a friend, if you know the original source please /msg me

Poketto-ni futon-ga hait-teru - I have a futon in my pocket

Lub-hoteru-EEK-U-ZO!!!! - Onwards to the Love Hotel!

Kimi-te honto-ni kirei-dane - You're really pretty.

Mae-ni atta-koto aru? - Don't I know you from somewhere?

Ichiman-en kashite-kureru? - Can I borrow 10,000 yen?

Kino-wa takusan nomisugita-ne? - You drank too much last night didn't you?

Nampa-shita! - I scored (when playing a girl for sex)

Kimi-no-koto igai-wa kangaerarenai - I can't live without your love.

Bakku shito-ni suwaro - Let's get in the back seat.

Ima Shiyo - Let's do it now.

Shinu-hodo ai-shiteru - I love you so much i could die.

Kimi-to netai - I want to sleep with you.

Nani iro-no shitagi-o tsuketeru-no? - What color is your underwear?

Shikkusu-nain suki - I like to sixty-nine.

Bakku-de shiyo - Let's do it doggy style.

Shinken-ni naritakunai. - I don't want to get serious.

Itsu kekkon-shitai? - When do you want to get married?

Suitaru-ga ii-na - You have a nice figure.

Boku-no me-o mite - Look into my eyes.

Boku-ga hoshii-no-wa kimi-dake - You're the only one I want.