UKV - de malsmaker

Toen we 's avonds aan tafel gingen, smaakte het eten ons niet. Het vlees was erg stroperig en iedereen kauwde op zijn vork. Tafel en stoelen bogen door en ook begon de lamp te lekken. De meeste gezinsleden begrepen er niets van. Ze dachten dat ze ziek waren geworden. Toch zag ik duidelijk een gnerkje bij de plint zitten.

(Who said we can't use Dutch on Everything?)

Log in or register to write something here or to contact authors.