Spa"tha (?), n,; pl. Spathae (#). [L.] Bot.

A spathe.

 

© Webster 1913.