Sol`id*un"gu*lar (?), a. Zool.

Solipedous.

 

© Webster 1913.