Sham"ois, Sham"oy (?), n.

See Shammy.

 

© Webster 1913.