In`ter*com*mu`ni*ca"tion (?), n.

Mutual communication.

Owen.

 

© Webster 1913.