Gua*nif"er*ous (?), a. [Guano + -ferous.]

Yielding guano.

Ure.

 

© Webster 1913.