Am"pul*lar (#), Am`pul*la*ry (#), a.

Resembling an ampulla.

 

© Webster 1913.