From the Greek αλάβαστρον, a small pottery flask used in antiquity for storing oils (such as perfume). Alabastra were especially popular in Greece during the Archaic and Classical periods.

Typically long, flat-rimmed and round-bottomed, as below.            .. ...... .. ........................................ 
             ............................................ .. .... 
          ........................................................... 
          ........................................................... 
      ................................................................... 
     ..................................................................... 
 ..    ................................................................... 
 ..    ................................................................... 
  ..  ...................,::::~~~~~=====++=====~~~~::...................... 
...... ..............I$$$$Z$$7ZZ$$77II?II7$777$8OZZZ$Z$Z7?=................... 
........ ................,,,,,~~=IODMDD8D8OD8I~=~:,..,,,,,,,.................. 
........ .......................7DNMMMN+N:78+?I=.............................. 
.......... .......................DNNNNNNNNNNNDD .............................. 
..................................$8NDNNNMNNDNN$............................... 
..................................=NNDZNNNNDONNI............................... 
..................................+NNDONMNND8NMZ............................... 
..................................?DONDNNNNDDNMO............................... 
..................................DNNNNMNNNNNNND .............................. 
.................................:?7$?I?+?Z$N87$$=............................. 
................................+I?7+++==I??++?7I+............................. 
................................7ZZ8D88Z$7$$ZZ$$$I+=........................... 
..............................?77I7$ZZ8Z8Z$8OZDDO88Z7+......................... 
............................,+7$DNI8MN$M8N?M7ND8N?DNOII,....................... 
............................Z8ONNNDMM7NNNNMMMMMMMMNDNN8$,...................... 
..........................,?IOZ$ZZOO888D8DDDN7NMNN?NNDN8$...................... 
......................... $8OZZ?8MMD?NNN?IOO$??DM8+IND=O$+..................... 
.........................~OZDOIMZIN+DZ=MD?N??8=M=NII$=MO=$,.................... 
.........................77?8??N$D?ND?+=+?D+=$O+7NON?M~=~I=.................... 
.........................IZINID8?INM?D++++I+?8+?=~OM7DM=D=~.................... 
........................?ZIIM7$7ODIO8??MI?$?7+=~O=Z+7+=$~=?,................... 
........................+O?NZMD8I?N7ZDI+I$I~M?+~==I=+N8778$~................... 
........................7?N$D8IONN+NI$+7=I8MDO+=7+??ND+++ZI+................... 
.......................=ZN8DDO$$?N8N=M7Z$=O8~8=?++DZN?M+7~O+,.................. 
.......................?$DNZ?MN+O8OMM=M8MMM++Z=+=Z~N$NN?D$+O~.................. 
.......................ZDNMNM$$7DD8IMMMZ~==+M~:==887??8NZD8O$,................. 
......................:I+?+I77=++7OD+ND$Z8+O=I8:ZO+7?++~~=+==.................. 
......................+ZNMNMNNNDD88MD=NMM?D=+II~?+8Z8ZOMMDD8O.................. 
......................$$DNDNNN8DNDMMMZNMN=N77NNNNDNNN8DM8:D7O~................. 
......................ODNMMDDDNNNDINMMNMM?:+NNINNDODDDNNNMMDO?................. 
.....................,DDNMMNNNDDNDMDNNM?NMNMNMNDDN88ZODNNNMN8$................. 
.....................+DNMMMNN8MNDDNMM++=+MM8MNNMDD88O8DNNMMD?$................. 
.....................IDN$7OMNNDDDNNN887DMNMMMNNNDD8D8DDDMM$DNO................. 
.....................7DNN??MDNDNDNNMMMMMNMMMMNMMNZ8O=?IDNNM8OD:................ 
....................,ON??N?NDDD$NNNMMMDMNMMMNDONNDO8+?D$=?MNND=................ 
....................+D???NMNNDDNDNMNMM$MMNMNNNDNNDOZI?~INNZ~8DI................ 
....................78??NZMNNDNDDNNNNMMM?ODMNMNNN7D+8N~+=INM?N$................ 
....................7+8NNONNNDDNDNNNMMMMMMMMMNN?D7D8D8+++NZ8D7Z................ 
....................ODDNNNMNDDDNDNMMMMMMMMM+?MNDMNO$OON==++DN7O,............... 
....................DDNNNDNNDDDNDNNN8M=NMNMMMMMMNOZOOON====+8IO~............... 
...................:8DNNDNNNDDDNDNN7+++DMDMMNMMMNDZ$OZD+$=?=$NO+............... 
...................~DDNMMMDNDDNNDNNMMOMMMMMM8MMNNDO$8Z8DD+7+7N77............... 
...................?DNNMMNMNDDNNDNMMNNNMM,MMMNMNNDO?888DZ+?=+O?$............... 
..................,7$NNNMNMNDDNNDNMMMMMMMMMDNMNMND$+8OD+ZOD?I+7O............... 
...................ZDNMMMMNNDDNDDNMMMMMN?$ZMMMMNN7DOD?$OI$I~?=8Z............... 
,..................ONNNMMMNNNONDNNNNMNMM?+++NNNNND8D=$?++7++?+N8,.............. 
,..................8NNNNMMNN8DNDDMNNOOZ=$==+=$NDDNN=~7I+O+I?I?=Z............... 
,..................8NNNNMMNNDDNDNNNMMND?MNDZ+++7DN8=+7?I=7I+I=I$............... 
...................DNNNMNMNNDDNDDDN8ZMMMNNDDN+=+?$8=7$O++?+7=??~:.............. 
,.................:DNNNNNNNNDDNNOM7+?MMND8DDDN+++++O??++=~+I===8~.............. 
,.................=DNNNNMNNNDDNNNDMDNMM+8:D8MI+=?7+I+++7I++I=+DD=.............. 
,.................=DNNNNNNNNDDNDNNZMMNM++++++++++++++++?+=I=~+ID=.............. 
,,................+ZNNNNNNNNDDNNNN8?8$++??++=+++=?++=+===?I$??8?+.............. 
,,................+DNNNMMNNNDNNNNNNMNNDNNMNMNNMMMND:$I7+I?I+I?NN+.............. 
,,,...............?DNNNNNNNNDDNNNNMNMDMMMMMNDDDDDNO+~+?~$7?~7IDD?............., 
,,................I8NNNNNNND88MNNNNMMMMMDO8NMMZMI==~7IIZ++?==+N$I.............. 
,,,,..............IDNNNNNNNDD=NDD7~+:~Z=+Z==~O?==+=,I==I$=?:~?DO+............,, 
,,,,..............7NNNNNNNN7NNN=++???OZ++++++7Z?Z7~8?=~I7I+=+~NZI...........,,,.
,,,,..............7DN?MNNNN=ON$$??+?+$$+O+Z7=7N7~7I+$I=+++???=ZN?...........,,,.
,,,,..............$DNMDNNNN=NNZZ+Z??+?O?8+I?+$+==I77~+~I$$77=~~?7...........,,,.
,,,...............$$N7?NNMNNNNM??=??+?OIO++?Z7++?+?+7=I===I~?==7I..........,,,,.
,,,...............78DN77I+=$NND=I$?++?Z7Z+?+???I?II~$+I=77++===D7..........,,,,.
,,,...............7NDZ7+?IZ??OIDM7??7?7D$+?=$O?I?$+=+==+=ONNND7DI..........,,,,.
,,,...............IDN7N????I$ZMNN+?=$7$78+Z+7~?++IND+NM8MNDOZD=8=............,,.
,,................=DN8N$I??7$MNNN???O$$78??Z?MD+DDD8~IOOIDDNZ$~$:.............,.
,.................,8DDN77ZI?MDMDN+++8$$78I7++M?++NNDMNN8N$DNN8IZ,............,,.
...................8NNNIZIO7NNNNN$+=8$$DD$O77$++M8D8DINNNON88NOO............... 
...................ODD8O778DNMNMNO++8$7ZDOZ8ZI7+NM+?+N?8ZO88OOZ$............... 
...................$8DDZ?7$DNMMMDN==OIIZNZ?I+$Z=8ND=ONN?D8+?ZIO7............... 
...................=ODD8+??NNNNMNN=+7++++8==+Z+?87N:+=O+DNZN+~7=............... 
....................O88D??I8NNNNNN+7I=+++=?+?Z=?+=DN8$7M$ND=DI7................ 
....................$ODD??7NNNNND8+MM==?8?D8$=+$NNNMZ~NZND88?Z+................ 
....................,Z8DII$NNNNDOMZ+7$Z$$O+MD++I++8IDDD+8OD8~$................. 
.....................~O8??Z8DNNDN++?+??NNNZN~8=I+DDDODOO88OD?~................. 
..................... 7I$NDDNO?I7O++???8N88I+O=NDDDD8D8$D?~~~.................. 
.......................?Z8D8$7$ODDDDNNDNNNNNDNNDNND7=?II?8?=:.................. 
........................?7DD88NDNDDD8OZ$77$$$Z8DDNDN8778??+=................... 
.........................+IZ88DNONODDNND8DI$OZZDN8$ZD$$O7?=.................... 
..........................:IZD87DIZNN8DI$N?ZDN$$DO++?Z+++:..................... 
............................+7ZDNNZID88OD8$DN$I7NOD8$Z?I....................... 
........ ....................+?78NDDDO$$7D$$7ZODD8$++:........................ 
........ ...... .............. :=IO8DDDNDNDD88O$=,. ......................... 
..    ............................,:~~~~~:................................. 
 ..............................................................................

Log in or register to write something here or to contact authors.