Songs of Rose from Watersend

augun þín
augun steina mín
við... þín
þú... hvað ég meina
augun mín og augun þín
ó þá fögru steina

mitt var þitt og þitt var mitt
þú veist hvað ég meina

langt er síðan sá ég hann
sannlega fríður var hann

allt sem prýða má einn mann
mest af lýðum bar hann

þig ég trega manna mest
mædda af tára flóði

ó að við hefðum aldrei sést
elsku vinurinn góði


your eyes
eyes stone mine
by... yours
you... what I mean
my eyes and your eyes
o those fair stones

mine was yours and yours was mine
you know what I mean

long is since I saw him
truly fair he was

all that may adorn a man
most of the people carried him

you I long for most of all
heavy with the flood of tears

O that I never had seen you
dear beloved friend

--Björk


The song is an old icelandic church song, and was recorded for Hector Zasou's album Songs from the Cold Seas. It can also be found on the Possibly Maybe singles. Vatnsenda (Watersend) is a place in Iceland.

Log in or register to write something here or to contact authors.