user since
Thu Jun 29 2000 at 16:03:17 (18.1 years ago )
last seen
Tue Aug 22 2000 at 22:41:21 (17.9 years ago )
level / experience
0 (Initiate) / 0
mission drive within everything
then
specialties
candy
motto
Creatio Ex Cornholio
Send private message to BigGeorge

Kepti a muartto ke sheizel. To ile ma kefa a itatha eni "Ethan Hawke." Rothi ke faluta hami-hani, ile Roto, ke bahuna akkelerati a "biological warfare", miu ke Ricardo Montoban (a "Autobahn"!), shalish ta minika fo. Emirta kol vitchi ka motoka?