Seo é an céad nód as gaeilge. Níl mo chuid gaeilge chomh líofa agus a bhí sí, ach tá sí maith go leor. Má bhfuil aon gealgeóir eile anseo, b'fhéidir go dtabhairfeadh tú cabhair dom.

This has been a node in Irish. It occurs to me that Everything should probably be multilingual eventually, so this is my small contribution.

"nód as gaeilge"
Dia Dhuit a Ryano,

Bhi ionadh orm nuair a chonaic me teideal an nod seo. Is aoibhinn liom labhairt le daoine as Gaeilge ar an idirlion, go hairithe anois nach bhfuil conai orm in Eirinn.

Mas rud e go bhfuil suim agat chomhra a thosnu, bi cinnte rud a scriobh chugam!

Log in or register to write something here or to contact authors.