The areacodes in swedish Personummers

This is a list of digit 7,8 and 9 in the swedish personnummer, which tell where the person is born.

001-139  Stockholms län (AB)
140-159  Uppsala län (C)
160-189  Södermanlands län (D)
190-237  Östergötlands län (E)
240-269  Jönköpings län (F)
270-289  Kronobergs län (G)
290-319  Kalmar län (H)
320-329  Gotlands län (I)
330-349  Blekinge län (K)
350-389  Kristianstads län (L)
390-459  Malmöhus län (M)
460-479  Hallands län (N)
480-549  Göteborgs och Bohus län (O)
550-589  Älvsborgs län (P)
590-619  Skaraborgs län (R)
620-649  Värmlands län (S)
660-689  Örebro län (T)
690-709  Västmanlands län (U)
710-739  Kopparbergs län (W)
750-779  Gävleborgs län (X)
780-819  Västernorrlands län (Y)
820-849  Jämtlands län (Z)
850-889  Västerbottens län (AC)
890-929  Norrbottens län (BD)
930-999  Used when all other numbers are used, or in case of immigration