Using or knowing more than one language.
Het gebruiken of het kennen van meer dan één taal.

See also: Multilingual "Hello World" program, monolingual.