En Català:

De mica en mica, Everything s'omple de nous llenguatges i sensibilitats, nous usuaris s’apropen a aquest projecte col.laboratiu i es decideixen a nodejar en el seu propi idioma. Només amb una mica d'esforç per part de tots, Everything pot evolucionar i convertir-se en l'embrió d'una xarxa de coneixement global que no estigui allunyat de les persones.

En Español:

Poco a poco, Everything se llena de nuevos lenguajes y sensibilidades, nuevos usuarios se acercan a este proyecto colaborativo y se deciden a nodear en su propio idioma. Sólo con un poco de esfuerzo por parte de todos, Everything puede evolucionar y convertirse en el embrión de una red de conocimiento global que no esté alejada de las personas.

In English:

Little by little, Everything is becoming full of new languages and sensibilities, new users come to this collaborative project to node in their mother tongue. Just with a little of effort by everyone, Everything can evolve and become the germ of a global knowledge network that won’t be kept far away from persons.
All the hardlinks in this node link to the English word. Is good for learning languages...