Here are the Irish names of counties in the Republic of Ireland and Northern Ireland:

Antrim   Aontroim, Condae Aontroma
Armagh   Ard Mhacha, Condae Ard Mhacha
Carlow   Ceatharlach, Condae Cheatharlach
Cavan   An Cabhán, Condae an Chabháin
Clare   An Clár, Condae an Chláir
Cork    Corcaigh, Condae Chorcaí
Derry   Doire, Condae Dhoire
Donegal  Dún na nGall, Condae Dhún na nGall, Tír Chonaill, Condae Thír Chonaill
Down    An Dún, Condae an Dúin
Dublin   Áth Cliath, Condae Átha Cliath (the city is Baile Átha Cliath)
Fermanagh Fear Manach, Condae Fhear Manach
Galway   Gaillimh, Condae na Gaillimhe
Kerry   Ciarraí, Condae Chiarraí
Kildare  Cill Dara, Condae Chill Dara
Kilkenny  Cill Chainnigh, Condae Chill Chainnigh
Laois   Laois, Condae Laoise
Leitrim  Liatroim, Condae Liatroma
Limerick  Luimneach, Condae Luimnigh
Longford  An Longfort, Condae an Longfoirt
Louth   Lú, Condae Lú
Mayo    Maigh Eo, Condae Mhaigh Eo
Meath   An Mhí, Condae na Mí
Monaghan  Muineachán, Condae Mhuineacháin
Offaly   Uíbh Fhailí, Condae Uíbh Fhailí
Roscommon Ros Comáin, Condae Ros Comáin
Sligo   Sligeach, Condae Shligigh
Tipperary Tiobraid Árann, Condae Thiobraid Árann
Tyrone   Tír Eoghain, Condae Thír Eoghain
Waterford Port Láirge, Condae Phort Láirge
Westmeath An Iarmhí, Condae na hIarmhí
Wexford  Loch Garman, Condae Loch Garman
Wicklow  Cill Mhantáin, Condae Chill Mhantáin
Here are the Irish names of provinces in Ireland:

Connaught Connachta, Cúige Chonnacht
Leinster  Laighin, Cúige Laighean
Munster  Mumha, Cúige Mumhan
Ulster   Ulaidh, Cúige Uladhh