Tagalog/Filipino word for "proverb." Examples:

Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo?
Trans: If the horse is dead, of what use is the hay?

Ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakaroon sa paroroonan.
Trans: Those who do not look back at their origin will never reach their destination.

Ang naglalakad ng matulin, Kung matinik ay malalim.
Trans: Those who walk quickly, er... when wounded will cut deeply? My translation skills fail me.

Anyway, you get the idea.