Hy"le*o*saur" (?), n.

Same as Hylaeosaur.

 

© Webster 1913.