Hem"i*ple`gy (?), n. Med.

Hemiplegia.

 

© Webster 1913.