Gleen (?), v. i. [Cf. Glance, Glint.]

To glisten; to gleam.

[Obs.]

Prior.

 

© Webster 1913.