A*lu"mi*nous (#), a. [L. aluminosus, fr. alumen alum: cf. F. alumineux.]

Pertaining to or containing alum, or alumina; as, aluminous minerals, aluminous solution.

 

© Webster 1913.