Norwegian Birthday Song

This song was written by Margrethe Aabel Munthe (1860 - 1931). The first verse is very common to use in Norwegian birthdays, although a lot of people sing Happy Birthday to You instead. The second verse of this song is less known - I didn't know it myself until today. Node what you don't know :)

Lyrics:

Hurra for deg som fyller ditt år!
Ja, deg vil vi gratulere.
Alle i ring omkring deg vi står
og se, nå vil vi masjere,
bukke, nikke, neie, snu oss omkring,
danse for deg med hopp og sprett og spring,
Ønske deg av hjertet alle gode ting!
Og si meg så hva vil du mere - Gratulerer!

Høyt våre flagg vi svinger, Hurra!
Ja nå vil vi riktig feste!
Dagen er din, og dagen er bra,
men du er den aller beste!
Se deg om i ringen hvem du vil ta,
dans en liten dans med den du helst vil ha!
Vi vil alle sammen svinge oss så glad
og en av oss skal bli den neste - til å feste...

Note: In the original version, the last line does not contain "gratulerer" (1st verse) and "til å feste" (2nd verse).

Translation (by me)

Hurrah for you who have your birthday!
Yes, we want to congratulate you.
Everyone is standing in a ring around you
and see, we will march now
Bow, nod, curtsy, we turn around,
dance for you with jump and bounce and skip,
Wish you from the heart all good things!
And tell me, what more do you want - Congratulations!

We are waving our flags on high, hurrah
Yes, now we will have a party!
The day is yours, and the day is good,
but you are the best of all!
Look around the ring and take who you want
dance a little dance with whom you'd like to most!
We will all swing around so happily
and one of us will be the next - to have a party...