Shuffle shuffle

Somewhere near Ode to Joy I got lost in: