Shuffle shuffle

Somewhere near Jean Patou I got lost in: