Where did I put that?

Somewhere near sarsaparilla I got lost in: