Shuffle shuffle

Somewhere near Quartile I got lost in: