Shuffle shuffle

Somewhere near Joe Pesci and Robert De Niro I got lost in: